این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

هزینه های ثبت نام و شرکت در کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان (با ارایه کارت دانشجویی)                                      2.500.000 ریال
اعضای محترم هیات علمی                                                           3.000.000 ریال
سایر شرکت کنندگان                                                                 3.000.000 ریال
هزینه مقاله دوم به بعد ( به ازای هر مقاله اضافی)                                   1.500.000 ریال
هزینه صدور گواهی مجدد ( عیناً مانند گواهی اولی و بدون جابجایی اسامی)         200.000 ریال
هزینه خرید لوح فشرده متن کامل مقالات کنگره بصورت مازاد                               200.000 ریال