این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش


 • انتقال حرارت جابجایی، هدایت و تشعشع
 • جریان‌های چند فازی
 • انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
 • فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در سیستم‌های بیولوژیکی و مهندسی پزشکی
 • انتقال حرارت و انتقال جرم در صنایع غذایی
 • انتقال حرارت و جرم در محیط‌های متخلخل
 • روش‌های ترکیبی و اندازه‌گیری در انتقال حرارت و جرم
 • کاربرد انتقال حرارت و جرم در صنایع حرارتی و نیروگاهی
 • کاربرد انتقال حرارت در فولاد، صنایع نفتی و صنایع وابسته
 • انتقال حرارت در سیستم‌های الکترونیکی و میکرو الکترونیک
 • انتقال حرارت و جرم در توربین‌های گازی
 • انتقال حرارت و جرم در فرآیند احتراق
 • بررسی و تعیین خواص ترموفیزیکی
 • ترمودینامیک و بهینه‌سازی انرژی
 • محیط زیست و انرژی پاک
 • انتقال حرارت معکوس
 • پیل های سوختی
 • کرایجنیک