این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

زمان‌بندی ارائه مقالات شفاهی

زمان بندی ارائه مقالات شفاهی از فایل زیر قابل دریافت می باشد.
لطفا جهت ارائه مقالات شفاهی توجه شود که زمان هر ارائه 20 دقیقه می باشد که 15 دقیقه از آن جهت ارائه مقاله و 5 دقیقه جهت پرسش و پاسخ افراد حاضر در جلسه ارائه در نظر گرفته شده است.

زمان بندی ارائه مقالات شفاهی از فایل زیر قابل دریافت می باشد.
لطفا جهت ارائه مقالات شفاهی توجه شود که زمان هر ارائه 20 دقیقه می باشد که 15 دقیقه از آن جهت ارائه مقاله و 5 دقیقه جهت پرسش و پاسخ افراد حاضر در جلسه ارائه در نظر گرفته شده است.


بازگشت1396/08/22
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !