این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای آماده سازی فایل ارائه مقالات

از نویسندگان محترمی که مقاله آنها پذیرش نهایی شده، درخواست می شود تا فایل ارایه شفاهی یا پوستری مقاله خود را مطابق فرمت کنفرانس که در بخش راهنمای نگارش مقالات بارگذاری شده است، تهیه و حداکثر تا تاریخ 23 آبان 1396 در صفحه کاربری خود بارگذاری نمایند.
لطفا توجه شود که حجم فایل ارائه نباید بیشتر از 10 مگابایت باشد.
محققین عزیزی که نحوه ارائه ایشان، به صورت پوستری و یا مجازی انتخاب شده است، از فرمت مشابه استفاده نمایند.
جهت بارگذاری فایل ارائه، در صفحه کاربری قسمت "وضعیت مقاله"، بر روی گزینه "ارسال فایل ارائه یا پوستر (مجازی)" یا "ویرایش فایل ارائه یا پوستر (مجازی)" کلیک کرده و فایل خود را بارگذاری نمایید.
محققینی که ارائه ایشان به صورت شفاهی است، نیاز است علاوه بر بارگذاری فایل در صفحه کاربری، فایل خود را در زمان ارائه، همراه داشته باشند.
محققینی که ارائه ایشان به صورت پوستر است، نیاز است علاوه بر بارگذاری فایل در صفحه کاربری، پوستر را در ابعاد ذکر شده در فایل پوستر، چاپ و لمینت کرده و در زمان پذیرش توسط کادر اجرایی در روز کنفرانس، به مسئول مربوطه تحویل دهند.
محققینی که ارائه ایشان به صورت مجازی است، تنها نیاز است فایل ارائه را در صفحه کاربری خود بارگذاری نمایند.

از نویسندگان محترمی که مقاله آنها پذیرش نهایی شده، درخواست می شود تا فایل ارایه شفاهی یا پوستری مقاله خود را مطابق فرمت کنفرانس که در بخش راهنمای نگارش مقالات بارگذاری شده است، تهیه و حداکثر تا تاریخ 23 آبان 1396 در صفحه کاربری خود بارگذاری نمایند.
لطفا توجه شود که حجم فایل ارائه نباید بیشتر از 10 مگابایت باشد.
محققین عزیزی که نحوه ارائه ایشان، به صورت پوستری و یا مجازی انتخاب شده است، از فرمت مشابه استفاده نمایند.
جهت بارگذاری فایل ارائه، در صفحه کاربری قسمت "وضعیت مقاله"، بر روی گزینه "ارسال فایل ارائه یا پوستر (مجازی)" یا "ویرایش فایل ارائه یا پوستر (مجازی)" کلیک کرده و فایل خود را بارگذاری نمایید.
محققینی که ارائه ایشان به صورت شفاهی است، نیاز است علاوه بر بارگذاری فایل در صفحه کاربری، فایل خود را در زمان ارائه، همراه داشته باشند.
محققینی که ارائه ایشان به صورت پوستر است، نیاز است علاوه بر بارگذاری فایل در صفحه کاربری، پوستر را در ابعاد ذکر شده در فایل پوستر، چاپ و لمینت کرده و در زمان پذیرش توسط کادر اجرایی در روز کنفرانس، به مسئول مربوطه تحویل دهند.
محققینی که ارائه ایشان به صورت مجازی است، تنها نیاز است فایل ارائه را در صفحه کاربری خود بارگذاری نمایند.


بازگشت1396/08/16
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !