این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم 3

با توجه به پرسش برخی از محققین گرامی در مورد وضعیت مقاله "پذیرش اولیه"، لازم به توضیح می‌باشد که وضعیت پذیرش اولیه بدین معنی است که مقاله، فرآیند داوری را طی کرده و از نظر داوران محترم با موفقیت پذیرفته شده است. محققین گرامی نیاز است تا پس از این مرحله، در صفحه کاربری خود، از قسمت خدمات، مورد مناسب را انتخاب کرده و سپس آن را ثبت نمایند. در ادامه با ورود به قسمت "پرداخت آنلاین" و انتخاب قسمت پرداخت و ورود به درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی، هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند. پس از طی مراحل پرداخت، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت، وضعیت مقاله به وضعیت "پذیرش نهایی" تغییر پیدا کرده و گواهی پذیرش مقاله ایمیل خواهد گردید. گواهی ارائه مقاله نیز در روز کنفرانس به محققین داده خواهد شد.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که شفاهی یا پوستر بودن مقاله پس از دریافت تمامی مقالات و بررسی آن‌ها توسط اعضای کمیته علمی به اطلاع محققین گرامی خواهد رسید.

با توجه به پرسش برخی از محققین گرامی در مورد وضعیت مقاله "پذیرش اولیه"، لازم به توضیح می‌باشد که وضعیت پذیرش اولیه بدین معنی است که مقاله، فرآیند داوری را طی کرده و از نظر داوران محترم با موفقیت پذیرفته شده است. محققین گرامی نیاز است تا پس از این مرحله، در صفحه کاربری خود، از قسمت خدمات، مورد مناسب را انتخاب کرده و سپس آن را ثبت نمایند. در ادامه با ورود به قسمت "پرداخت آنلاین" و انتخاب قسمت پرداخت و ورود به درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی، هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند. پس از طی مراحل پرداخت، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت، وضعیت مقاله به وضعیت "پذیرش نهایی" تغییر پیدا کرده و گواهی پذیرش مقاله ایمیل خواهد گردید. گواهی ارائه مقاله نیز در روز کنفرانس به محققین داده خواهد شد.

همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که شفاهی یا پوستر بودن مقاله پس از دریافت تمامی مقالات و بررسی آن‌ها توسط اعضای کمیته علمی به اطلاع محققین گرامی خواهد رسید.

با تشکر،

دبیرخانه سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایرانبازگشت1396/07/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !