مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 30 مهر

اعلام نتایج داوری:           15 مهر   5 آبان

آخرین مهلت ثبت نام:      25 مهر  10 آبان

تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2  آذرآدرس دبیرخانه: مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک

صندوق پستی:                     484

کدپستی:               47148-71167

تلفن:                    35501393-011

تلفن همراه:           09122905623

فکس:                  35501393-011

پست الکترونیک:  ichmt@nit.ac.ir
                    info@ICHMT2017.ir

کانال تلگرام:          ICHMT2017@
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم 3

با توجه به پرسش برخی از محققین گرامی در مورد وضعیت مقاله "پذیرش اولیه"، لازم به توضیح می‌باشد که وضعیت پذیرش اولیه بدین معنی است که مقاله، فرآیند داوری را طی کرده و از نظر داوران محترم با موفقیت پذیرفته شده است. محققین گرامی نیاز است تا پس از این مرحله، در صفحه کاربری خود، از قسمت خدمات، مورد مناسب را انتخاب کرده و سپس آن را ثبت نمایند. در ادامه با ورود به قسمت "پرداخت آنلاین" و انتخاب قسمت پرداخت و ورود به درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی، هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند. پس از طی مراحل پرداخت، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت، وضعیت مقاله به وضعیت "پذیرش نهایی" تغییر پیدا کرده و گواهی پذیرش مقاله ایمیل خواهد گردید. گواهی ارائه مقاله نیز در روز کنفرانس به محققین داده خواهد شد.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که شفاهی یا پوستر بودن مقاله پس از دریافت تمامی مقالات و بررسی آن‌ها توسط اعضای کمیته علمی به اطلاع محققین گرامی خواهد رسید.

ادامه مطلب1396/07/28

مهلت ارسال مقالات تمدید شد

مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، تا تاریخ 30 مهر تمدید گردید.


ادامه مطلب1396/06/27

اطلاعیه مهم 2

دانشجویان و محققین گرانقدری که قصد دارند مقالات خود را به زبان انگلیسی ارسال نمایند، لطفا در سایت فارسی ثبت نام نموده و از همان‌جا مقالات خود را به کنفرانس ارسال نمایند. سایت انگلیسی تنها برای دریافت مقالات محققین خارجی در نظر گرفته شده است.
با تشکر،
دبیرخانه سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

ادامه مطلب1396/06/11

معرفی مقالات برتر به مجله Thermal Analysis and Calorimetry

با توجه به توافق به عمل آمده با ژورنال معتبر انتشارات Springer، تعدادی از مقالات برتر در شماره ویژه ای در ژورنال Thermal Analysis and Calorimetry به چاپ خواهند رسید.


ادامه مطلب1396/06/08

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر